Sjukhistoria nisse-2008

Från Min Sjukhistoria
Hoppa till: navigering, sök
Innehållet på den här sidan beskriver min sjukhistoria (en del år är under förberedande). Den innehåller också en högerjusterad lista som visar länkar till mina andra sjukhistoriesidor (vilket egentligen är en s.k. sidmall).
Nisses sjukhistoria - 3:e upplagan

Läs mer om min sjukhistoria på (2001-2006):
Det hela började hösten 2001

Läkarbesök
Eftersom sjukskrivningen skedde via telefon. Så bokade min doktor in mig på ett besök i januari.
Jag redogjorde för vilka besvär det var som gjorde att jag inte kunde fortsätta på jobbet (Vilket jag givetvis också gjorde vid telefonssjukskrivingen i dec-07):

 • Värk; i armar, händer, nacke, bröstrygg, ländrygg och i benen. Mest värk i höger överarm.
 • Spända muskler; Mest rygg- och nackmuskulatur.
 • Tinnitus; ett högt väsande, som en gasläcka.
 • Trötthet; som kommer snabbt och sedan sitter i länge.
 • Smattrande ljud i vänster öra (en liten jävla muskel som skapar det där tydligen, men varför?)
 • Känselbortfall; ökat i höger tumme med utbredning till handloven och upp mot armvecket (tumsidan) och bägge lillfingrarna.
 • Känselsensationer; mest av typen intensivt brännande smärta. I fingrar, händer, armar, ben och i fötterna. Kommer när man minst anar det och på lite olika ställen.
 • Muskelaktivitet: delar av musklerna för liksom sitt eget liv. Antingen rycker det till eller så känns det som om det bubblar. Mest i armar och ben.
 • Koncentrationssvårighet; Den senaste tiden, på jobbet, var mitt arbets- och kortidsminne obefintligt. Kunde t.ex. glömma av vilken anledning jag höll i ett papper.

Spine Center GBG
Den 11 mars 08 fick jag träffa Dr PF.
Jag blev mäkta imponerad över den effektivitet den mannen besatt. Han dikterade medan vi (hustrun var med) var kvar så att vi kunde korrigera eller han kunde ställa kompletterande frågor. Och vilket minne han hade!

Först blev han konfunderad över att jag inte var så dålig som han tyckte att jag borde vara. Fick göra en massa övningar. Det var väl när det kom till att testa reflexer som han började misstänka att det nog kunde vara något lurt.

Han skulle skicka remiss till NÄL[1] om magnetröntgen av både nackrygg och ländrygg.

Magnetröntgen
Av någon anledning gick inte remissen till NÄL. Den gick till Carlanderska i GBG. Och jag var där den 26 mars 08. MR-apparaten hade de utanför i en trailer. Den var tydligen från Finland och turnerade runt.

Det hela tog 30 minuter och jag fick en CD med bilderna (100 SEK)

Åkte direkt hem och vilade. Sedan tittade jag på digitalbilderna.

Först blev jag besviken när jag upptäckte att de var i ett specialformat och att det krävdes ett medföljande visningsprogram och man var ’tvungen’ att exportera bilderna en och en. Det var 203 st.

Men efter ett tag fattade jag hur det hela funkade. Med en funktion kunde man få en nästan 3D-aktig visning. Bilderna ’kopplades ihop’ så man kunde se i tre ’plan’ när man flyttade bild för bild.

Det första jag kunde konstatera var att det såg jättesnyggt ut där det var opererat. Ryggmärgen hade gott om utrymme.

Jag hade dock svårt för att tyda hur det såg ut på respektive ryggmärgsnervs rotnivå. Det får jag studera närmre eller avvakta Dr PFs svar.

Det jag däremot kunde se var att det kanske är lite trångt på vänster sida mellan C6-C7 (nacken).

Och så kunde jag se en ganska stor diskbråcksliknande buktning på höger sida vid T1-T2 (övre delen av bröstryggen). Det ser ut att pressa på ryggmärgen också. Det var inte tillräckligt med bilder i transversalplanet[2] på den nivån så det gick inte att bedöma.

I Ländryggen ser det betydligt mer knepigt ut än vad jag trodde.
Från L2-S1 buktar hela partiet scoliosaktigt åt vänster. Kotorna ser ihoptryckta ut på höger sida, verkar vara någon form av degeneration: det är något som påverkar benmassan i kotorna på höger sida så att de "faller ihop", på ena sidan. Se bilden här nedan:
080326_01-LW_139-L_52-Pos_-5.000mm_FS_w150.jpg

Jag ser också vävnadsförändringar (vita fläckar) i kotorna T12 och L1. Men det kan vara 'normalt åldrande'.

Det ser också trångt ut för ryggmärgsnerverna mellan L3-L4-L5 (ländryggen) på bägge sidor.

Ska bli mycket spännande att få veta vad Dr Peter Fritzell gör för bedömning. Vad han ser.

Svaret från Spine Center GBG
"Jag har fått svar på magnetkameraundersökningen som utfördes på dej den 26.3. Det finns inget nytt diskbråck som man kan se i halsryggen, som kan ge de här besvären som du har. Det finns inga tecken på någon farlighet vare sig i halsryggen el ländryggen, dvs inga tecken på cancer el infektion. I ländryggen har du sk degenerativa förändringar med viss trängsel med möjlig påverkan av en del nervrötter som går ut i benen, men allt sammantaget så kan jag inte få ihop det till något som ser så specifikt ut att man skall gå vidare till operation i det här läget. Jag föreslår alltså att du går vidare med den här utredningen via neurologen och hittar man ingenting här alt att dina problem fortsätter eller blir förvärrade får du höra av dej hit igen så skall vi titta på dej en gång till."

Det där lät ju bra och stämde väl överens med vad jag själv kommit fram till. Men inte ett ord om diskbråcket i övre delen av bröstryggen?
Av den anledningen skickade jag följande till Spine center:
Hej, Dr PF.

Jag vill tacka för ett lugnande besked.

Och jag var ju inte heller inne på operation i första hand. Mer vetskap så jag bättre kan välja metod till hur jag ska förhålla mig till besvären.

Jag har i lugn och ro här hemma kunnat studera MR-resultatet och delar i stort ditt resonemang.

Det är främst ett fynd jag inte blir klok på som jag då noterar att du inte nämner:

I serie: MR HALSRYGG - T2W TSE
Bild: 7-10
Position (bild 8): (234,427)
(se också bifogade bilder)

Det är väl mellan T1 och T2 på höger sida?

Ser inte det ut som ett ganska ’saftigt’ diskbråck?
Eller vad är det? Du är ju proffs på det här. Jag är ju bara bra på mig själv (tror jag i alla fall).

Om det nu är en ‘klump’ där så skulle det förklara mina spända ryggmuskler i övre delen av bröstryggen och nedre delen av halsryggen, eller?
Och till viss del de besvär jag har på lillfingersidan av högerarmen, mest upp mot överarmen.

Vänligen
Nils-Gunnar Nordlund
YYYYMMDD-XXXX

Bifogar 4 bilder. På den ena är positionen markerad med hjälp av verktyget i DICOM
På de andra tre har jag markerat med streckad cirkel via ett vanligt bildbehandlingsprogram.

080326_MR_HALRYGG-T2W_TSE_Bild_8_w150.jpg

080326_MR_HALRYGG-T2W_TSE_Pos_234_427_01_w150.jpg

080326_MR_HALRYGG-T2W_TSE_Pos_234_427_02.jpg

080326_MR_HALRYGG-T2W_TSE_Pos_234_427_03.jpg
Och på det fick jag följande svar:
Hej Nils,
Jag har konfererat med mina kollegor på Spine Center, och har därför med dessa på utskicket för kännedom.
Jag anser att det är rimliga funderingar du har. Jag valde att inte diskutera det diskbråck man ser mellan de övre bröstryggskotorna eftersom jag bedömde att detta inte, åtminstone inte huvudsakligen, har med dina samlade besvär att göra. Det är relativt sällsynt att ett diskbråck på den nivån ger några större problem - och speciellt inte ut i armarna. Man kan förstås inte utesluta att ett spänningstillstånd mellan skulderbladen hänger ihop med ett sådant här bråck, men jag bedömde inte att den möjligheten utgör en operationsindikation - åtminstone inte i nuläget. Skulle du få mer besvär med smärta och kramper i övre bröstryggen, alternativt besvär med surrningar och kanske kraftnedsättningar i benen, kan det vara ide att man upprepar MR-undersökningen för att kontrollera att inte bråcket blivit större, samt undersöker dig igen. Med bästa hälsningar, Dr PF

Där ser man. Ibland gäller det att veta...

Ryggmärgsnerv T1 passerar ut mellan kotorna T1-T2. Och ryggmärgsnerv T1 är med och innerverar både n.ulnaris & n.medianus, via plexus brachialis, och kan därmed vid s.k. rotpåverkan ge besvär i armarna, på lillfingersidan. Men också via dessa båda nerver också ge besvär i alla fingrar [k 1][k 2][k 3].

Stresshanteringsutbildning
Under första delen av året har jag genomgått en utbildning i stresshantering, via disktriktssjukgymnastiken. De två handledarna var bägge sjukgymnaster.
Den var fördelad på 7 tillfällen om 3 timmar vardera och därefter en uppföljningsgång om 2 timmar. Den sågs också som ett steg ett av två. Steg två var Basal Kroppskännedom.

Jag lärde mig mycket under den utbildningen. De kunskaper jag tillgodogjorde mig fick som resultat att jag kunde halvera min medicinering. De s.k. verktyg jag tog till mig var; Avspänning (avslappning), positivt tänkande, en ny gångstil (del 1).

Det fanns dock en stor nackdel med utbildningen och det var att de två utbildningsledarna (sjukgymnaster) inte var så värst goda pedagoger.
Vanligtvis fick vi endast ca 10 sekunders paus och då skulle vi ställa oss upp och trampa lite och sträcka armarna rakt upp. Var det nu någon gång som det blev längre paus så berodde det på att deltagarna behövde gå på toaletten.

Det märktes att de var stressade av att få med så mycket som de tänkt. Det blev inte bättre av att de båda inte var med vid alla tillfällen. Dels för att de faktiskt komplementerade varandra bra och dels för att de inte höll reda på vad den andre hade gått igenom, mycket fick vi höra två gånger.

Och det var irriterande mycket som skulle 'komma senare' som aldrig gjorde det.

Det mest givande var när vi fick höra varandras berättelser och funderingar.

Basal Kroppskännedom
Den basala kroppskännedomen var till en början förfärlig jag fick ont och ondare överallt. Men till slut så 'lossnade' det. När jag väl fick kläm på hur jag dels skulle pressa ryggmusklerna mot golvet, när vi låg ned, så kändes det riktigt bra.

Killerövningen var när vi först skulle hitta balansen i kroppen stående och därefter i sittande.

Och på BK fick jag då lära mig en ny gångstil, del 2. Den går ut på att man skjuter ifrån med framsidan av foten och har tyngdpunkten mycket rakt upp. Använder en punkt strax ovanför naveln som ett 'nav' - den gående rörelsen ska börja där. Det får bl.a. till effekt att jag då går mer med höfterna än med fötterna och benen. Det ger som resultat en mjukare och skonsammare gång. Alla kroppens leder är involverade.

Taktil massage
Känns väldigt bra. Efter ett tag frågade jag sjukgymnasten som utförde massagen om hon hade noterat någon skillnad. Hon klagade nämligen i början på att jag inte var avslappnad.
Hon svarade att jag är mer avslappnad men att det fortfarande märktes att jag inte 'lämnade över' helt och hållet.

Och så kan det vara, låg mycket och funderar på att det där kändes bra och vad synd att det inte var mer där samt nu kommer det och sedan blir det sådär etc.
Hur ’lämnar man över’?

Det var också väldigt tråkigt att jag bara fick max 10 behandlingar.

Kurator
”Jag har blivit kroppsligt sämre men jag mår bättre (psykiskt)”, var min inledningsfras till kuratorn. Jag fick mycket hjälp här. Bl.a. med den rädsla jag hade för att bli sämre, den ilska jag bar gentemot politiken.

Dessa samtal hjälpe till väldigt mycket i min utveckling av positivt tänkande och att man alltid ska fundera på om det finns alternativa sätt att se på t.ex. problem.

Politik
Hade egentligen tänkt hålla politik borta från Wikin. Men det går bara inte. Politiken styr våra liv, i lika stor grad som pengar gör det. Och vi långtidssjuka har oftast inte pengar i överflöd så politiken påverkar oss i allra högsta grad.

Och innan den 1/7-08 kände jag mig inte alls utanför. Efter den 1/-08 känner jag verkligen av utanförskapet.

Jag vill bara påpeka att jag har mått fruktansvärt dåligt av den politik som förts nu, av den nuvarande regeringen och som påbörjades av den föregående regeringen. Och jag tänker då främst på politiken som styr Försäkringskassan och vår hälso- och sjukvård.

Och min oro har ännu inte minskats. De där ulvarna i fårakläder kan hitta på vad för sattyg som helst. Allt är OK så länge det drabbar de som redan har det djävligt. Nuvarande s.k. "Rehabiliteringstrappa" är ett hån, främst mot långvarigt sjuka. Men glöm inte att det var 'koalitionen' som startade det 'alliansen' nu smyger in i vårt trygghetssystem.

Och de ekonomiska resurser som satsas på hälso- och sjukvård är löjlig i sin lilla omfattning.

Försäkringskassan
Sista livstecknet från min nuvarande FK-handläggare var ett telefonsamtal som löd:
FK: "Varför har du inte börjat arbetsträna som överenskommet vid senaste avstämningsmötet?" (Vilket denne FK-handläggare inte var med på.)
Nisse: "Vi det mötet sa jag att jag börjar arbetsträna när min hälsa tillåter det. Mitt hälsoläge nu är att jag blivit sämre."
FK: "Du måste skicka ett medicinskt utlåtande som styrker det."
Nisse: "Inga problem, jag ska träffa doktorn redan på måndag i nästa vecka. Vem ska det skickas till?"

Jag fick dessa uppgifter och så frågade jag, för säkerhets skull om det nu var denne FK-handläggare jag skulle ha?
Och det skulle det vara. Har inte hört ett ljud från den människan sedan det samtalet.
Svarar inte ens när jag frågar om dokument kommit etc.
Inte utan att min paranoida ådra undrar vad de kokar ihop nu?

Sjukgymnastik
Efter bassängavslappning, stresshanteringsutbildning, basal kroppskännedom, taktil massage och kuratorsamtal var det dags att jobba med kroppens stabiliserande muskler.
Jag fick ett program:

 1. Motionscykel 10 min (det är det alltid, oavsett vad man gör sedan).
 2. Hålla i ett par handtag som var förbundna med trissor och taljor till vikter. Där skulle jag stå rakt upp och dra bakåt, med armbågen i 90 grader och så sedan pressa ihop skulderbladen. Sjukgymnasten lade på 5 kg, jag minskade snabbt till 2,5 kg.
 3. Ned på golvet, ligga på rygg med huvudet mot samma anordning, byta till ett engreppshandtag. Pressa ned svanken. Armarna rakt över huvudet dra dem rakt över och så skulle de nudda de uppböjda benen, med fötterna på mattan. Även här minskade jag snabbt den vikt sjukgymnasten lade på.
 4. Till en annan triss- och taljaanordning, där skulle jag stå upp, balanserad och med raka armar pressa en stång ned mot låren och upp till axelhöjd igen. Fick även här minska motståndet med 50% ganska omgående.
 5. Penpress. Man ligger i en apparat och sätter upp fötterna på en platta. Pressar sakta upp och sedan sakta ned. Utan att någon gång låta knälederna hamna i något ytterläge. Fick snabbt minska från 30 kg till 15 kg.
 6. Tillbaka till mattan igen. Nu skulle jag ha en s.k. gymboll under fötterna. Och så låg jag ned med överkroppen på mattan. Med armarna korsade över bröstet. Sedan skulle rumpan upp och spännas.
 7. Avslutningsvis 2x2min i en roddmaskin utan motstånd.

Efter ett par gånger så gick en muskel sönder på insidan av vänster lår. Det var övning nr 6. Gick sedan och satte mig i roddmaskinen, övning nr 7, inget motstånd, som vanligt, i det andra 'setet' kändes det som om jag slog i med handtaget mot nedre delen av bröstet, de nedersta revbenen. Men det gjorde mer ont än vad som borde vara rimligt. Jag fortsatte lite till. Kände då hur det började värka i en punkt bak i nedre delen av bröstryggen på höger sida och hur den värken sedan spred sig framåt i ett band, till den punkt där jag först kände att det smärtade till.
Min diagnos var solklar (och stärktes senare). Det var sannolikt ett diskbråck, förhoppningsvis en stor diskbuktning. Men jag är tveksam? Jag har fortfarande besvär, därifrån.

Så, vid nästa möte, gången därpå, rapporterade jag vad som skett och att vi nog bör hitta ännu enklare övningar. Och jag föreslog att sjukgymnasten skulle tänka pilates - i väldigt små termer.

Nu, november 08, är jag mitt uppi en sjukgymnastik som går ut på att försöka träna upp de muskler som ligger närmast ryggraden.

 1. Motionscykeln 10min
Motionscykel_Sjukgym.gif
 1. Ned på en matta, böjda knän, fotsulan i mattan, pressa ned svanken. Händerna raka utmed sidorna.
  10x3. Optimalt om man lär sig att andas ut när man pressar ned. Man ska alltså behålla trycket mot underlaget men i övrigt vara helt avslappnad.
  Det gäller samtliga 'svankövningar'.
Rygg_Svank.gif
 1. På mattan. Sätter upp fötterna mot en vägg, vinkelrät i knäleden. Pressar ned svanken och tryck ena benet mot väggen, släpp, pressa ned svanken, byt ben. Händerna raka utmed sidorna.
  3x20 (10 på var ben).
Rygg_Svank_Fot_Wall.gif
 1. På mattan. Fortfarande på rygg. Händerna utmed sidorna. Benen böjda, upp över bäckenet. Pressa ned svanken. Sakta föra ned en häl/fot mot underlaget (lätt nära rumpan, mer påfrestande längre bort. Jag håller mig nära rumpan.) och upp igen. Slappna av, pressa ned svanken och så det andra benet.
  3x14 (7 för varje ben).
Rygg_Svank_Ben_upp_ned_01.gif
 1. Nu ska jag ligga på en vadderad 'stock' (Att ta sig dit påminner om en valross som tar sig fram på en stenig strand, med svåra smärtor). Fotsulorna i golvet, böjda ben. Armarna i kors över bröstet. Pressa ned svanken. Lyft ena hälen. Slappna av. Pressa ned svanken, upp med den andra hälen. Slappna av. Pressa ned svanken, upp med andra fotens tår. Slappna av. Ned med svanken och upp med den andra fotens tår.
  1x10 (5 häl upp & 5 tår upp). Blir jag starkare ska detta givetvis ökas på.
Rygg_Svank_Stock_Fot.gif
  1. Samma stock, samma ställning. Pressa ned svanken. Upp med ena fotens häl och så upp mot taket med motsatta armen. Slappna av. Pressa ned svanken, växla fot / arm.
   1x10 (5 per 'sida'). Ska också ökas på, är det tänkt.
Rygg_Svank_Stock_Fot_Arm.gif
  1. Samma stock, samma ställning. Armarna i kors över bröstet. Pressa ned svanken. Lyft ena foten sakta upp en liten bit och sedan sakta ned. Slappna av. Pressa ned svanken. Upp med den andra foten.
   1x10 (5 på var sida). Det är i den här övningen jag oftast inte kan rubba högerfoten. Det går inte att få upp den.
   Men jag kom på att om jag stöttar med högerhanden i golvet och lyfter foten (inte utan ansträngning) och gör så några gånger så verkar det som om det skapas någon slags 'kontakt'(?) för då kan jag sedan lyfta foten, utan hjälpstöd.
Rygg_Svank_Stock_Ben.gif
 1. Tillbaka till mattan. På rygg. Händerna utmed sidorna. Böjda knän. Hela fotsulor i golvet. Pressa ned svanken. Pressa ned ena foten och motsatta handen och nacken. Slappna av. Pressa ned svanken och skifta fot/hand.
  3x20 (10 på var 'sida').
Rygg_Svank_Fot-Hand-Nacke.gif
 1. På mattan. Böjda knän. Fotsulorna i mattan. Händerna utmed sidorna. Pressa ned svanken. Lyft en fot så att att benet förs mot ansiktet. Upp med motsatta hand/arm, placera handen på benet, pressa emot. ned igen. Slappna av. Ned med svanken. Och så motsatt ben/arm.
  3x14 (7 på var sida).
  Gör rent matta och 'stock' med milt desinfektionsmedel.
Rygg_Svank_Hand-Mot-Ben.gif
 1. Upp på en massagebänk. Ansiktet nedåt. Rak i kroppen. Helt avslappnad. Spänn musklerna mellan skulderbladen och aktuell del av 'filén'. Dra ihop skulderbladen. Axlarna ska vara avslappnade.
  3x15. Detta är skitsvårt. Man vill ju gärna lyfta axlarna och pressa ihop skulderbladen. Men det ska alltså ske tvärtom.
  Gör rent bänken med milt desinfektionsmedel.
Mage_Skulderblad.gif
 1. En skiva med fotstöd i nederändan och delad i ovanändan, hakas fast i lämplig vinkel mot en ribbstol. Lägger mig på den. På rygg. Knäpper händerna och håller dem ned mot ljumskarna. Även här ska jag vara så avslappnad det bara går. Pressar ned hakan mot underlaget och sedan nacken - håller så lite. Slappnar av. Upprepar.
  3x3. Det här ökar på mina besvär rejält. Därför börjar vi försiktigt. Har försökt någon gång att gå upp till 5ggr. Nu är jag tillbaka på 3.
  Gör rent skivan med milt desinfektionsmedel.
Rygg_Nacke.gif

Ovanstående övningar tror jag på. Det känns som om de faktiskt stabiliserar. Blev riktigt bra i ländrygg och ben men så gick jag på en fest - alkohol - och dans (bugg med 'ryckande' dam). Så det där sket ju sig. Tyvärr ledde det också till att jag på onsdagen därefter fick börja om på '0'. Allt det jag tränat upp, under massor med veckor, var som bortblåst.

Varmvattenjympa
Den här hösten är jag s.k. värd för ett vattenjympapass i en varmvattenbassäng. Det är distriktssjukgymnastikens Rehabiliteringsbad som Friskis&Svettis hyr, söndagar 18-19.
Som 'Värd' har jag till uppgift att låsa upp, tända om det behövs, sätta på bastun och därefter se till att de motionärer som kommer känner sig välkomna. Det är lite trixande med kvitton, pengar och kontroller av medlemskort. Vi har ju s.k. egen lokal numer, Friskis&Svettis i Vänersborg. Tändsticksfabriken kallas den. Den ligger på telias gamla industriområde.
Det jag vill komma fram till är att de har ett streckkodssystem med en sådan där 'blipp'. Jag har har inge 'blipp' eftersom jag är 'extern'. Men det fixar sig.

Vill passa på att uppmana Er med dåliga ryggar att under överinseende av sjukgymnast (fråga en först) pröva någon lättare jympa inom Friskis&Svettis. Det ger ofta bra rörlighet om man skippar de jobbiga sakerna. Kompletterar man det sedan med de promenader man klarar och kanske någon varm go vattenjympa med rörelser som en kan anpassa efter förmåga. Ja då har Du en god grund - så att du orkar med att vara sjuk.

--Nisse 16 november 2008 kl. 20.12 (UTC)


Fotnoter:

 1. NÄL: Norra Älvsborgs Länssjukhus
 2. Transversalplanet: eller horisontalplan, går vinkelrätt mot kroppens längdaxel och uppdelar kroppen i en övre och nedre del.

Källor:

 1. Sobotta Atlas of Human Anatomy,
  Vol 1, URBAN&FISCHER, 2006,
  ISBN-13: 978-0-443-10348-3, ISBN-10: 0-443-10348-8
 2. Anatomi Människans anatomi,
  Bertil Sonesson, AWE/GEBERS, 1975,
  ISBN: 91-20-03547-0
 3. Principles of Anatomy&Physiology,
  10ed, Tortora & Grabowski, WILEY, 2003,
  ISBN: 0-471-22472-3