Rehabiliteringskedjan

Från Min Sjukhistoria
Hoppa till: navigering, sök

Rehabiliteringskedjan

 
Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren
Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen*
Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen för återgång till någon form av arbete.
   
 
↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑
   
 
Sjukpenning
betalas ut om man
inte kan återgå
till de vanliga
arbetsuppgifterna.
->
Sjukpenning
betalas ut om man
inte kan återgå till
någon arbetsuppgift
hos nuvarande
arbetsgivare**
->
Sjukpenning
betalas ut om man
inte kan utföra något
arbete alls på
arbetsmarknaden***
->
Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan****
 
     
     
     
     
           
           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 månader***

*) Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete.
**) Vi särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader.
***) Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut för längre tid än 12 månader.
****) Som längst kan detta beviljas för 550 dagar. Om du får förlängd sjukpenning på grund av en godkänd arbetsskada finns inte någon tidsgräns.


Nya regler när du blir sjuk

Från 1 juli 2008 har vi nya sjukskrivningsregler. En s.k. rehabiliteringskedja har införts i sjukförsäkringen. Den används för att bedöma arbetsförmågan och rätten till sjukpenning.

Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för människor som är sjukskrivna. Men vad gäller egentligen? Hur fungerar sjukförsäkringen nu? Här följer en kort och enkel beskrivning föratt förklara de största nyheterna.

Sjukpenning begränsas till ett år
En av förändringarna handlar om att rätten till sjukpenning begränsas till 364 dagar. Men för dig som är sjuk ännu längre tid eller mycket allvarligt sjuk finns möjlighet att få fler sjukpenningdagar.

En rehabiliteringskedja införs
Under den period som du är sjuk kommer din arbetsförmåga att prövas regelbundet. Det kallas för rehabiliteringskedjan och den fungerar så här:

  • De första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte klarar av ditt vanliga jobb.
  • Från dag 91 till dag 180 har du rätt till sjukpenning om du inte kan göra något arbete alls hos din arbetsgivare.
  • Från och med dag 181 kan du bara få sjukpenning om du inte klarar av något jobb på hela arbetsmarknaden.

Om allt tyder på att du kommer att kunna gå tillbaka till ett jobb hos din arbetsgivare innan dag 365 kan du ha rätt till sjukpenningfram tills dess.

  • Från och med dag 365 bedöms din arbetsförmåga alltid utan undantag mot hela reguljära arbetsmarknaden. Om Försäkringskassan bedömer att du klarar ett annat arbete har du alltså inte rätt till sjukpenning. Detta även om det är troligt att du kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare efter en viss tid.

Sjukersättningens vilkor ändras
Den tidsbegränsade sjukersättningen upphör. Den som har en tidsbegränsad sjukersättning behåller sin ersättning för den period som redan är beviljad. Och det finns möjlighet att ansöka om s.k. förläng tidsbegränsad sjukersättning i maximalt 18 månader under en övergångsperiod som upphör 2010. Från 1 juli 2008 kan man enbart få sjukersättning om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel för all överskådlig framtid. Arbetsförmågan bedöms då mot reguljära arbetsmarknaden, inklusive lönebidragsanställningar och liknande. Vid bedömning av arbetsförmåga tas nu inte längre hänsyn till ålder, bosättningsförhållanden, utbildning eller tidigare verksamhet.

Sjukskriven bör tänka på

  • att föra en dialog med sin chef om något går att göra på arbetsplatsen för att du trots dina besvär skall kunna arbeta helt eller delvis
  • att presentera för din läkare vilka krav ditt arbete ställer både fysiskt och psykiskt
  • att så snart som möjligt skicka in de papper du fått från Försäkringskassan för att få ett snabbare beslut om din rätt till sjukpenning.

Källor: stadsporten, Trollhättan Stads Personaltidning nr 8 nov 2008, sid. 6-7
Försäkringskassan: [Privatperson sjuk] och [Arbetsgivare sjukfrånvaro]

->Nisse 2 december 2008 kl. 13.33 (UTC)